Kiszerelések

Beltéri, vizes bázisú, színtelen falfesték bársonyhoz hasonló felület kialakításához. A stílusos, nyugalmat, meleget sugárzó lakóterek mellett a nagyobb igénybevételnek kitett helyiségek, szállodák, éttermek és irodák festésére is alkalmas.

Száradási idő 20 °C-on, száraz, jól előkészített felületen
Átfesthetőség 2-3 óra
Tárolás 5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban 24 hónapig
Alkalmazás rövid szőrű henger, ecset
Higítás nem javasolt
Kiadósság 3-6 m2/l (2 rétegben a felhordástechnikától függően)

Alkalmazás

rövid szőrű henger, ecset

Összetétel

kötőanyag, speciális töltőanyag, adalékok.

Tulajdonságok

Önmagában használva vagy színes diszperziós festékkel, egyéb színezékkel színezve változatos színvilág kialakítására alkalmas. A bársonyhatás sötétebb színek esetén erősebb, világos színek esetén lágyabb. A festék átlátszó, enyhén fedi az előző réteget, így a színhez és a mintázathoz az összes réteg hozzájárul. A végleges szín és a bársonyos felület a festék teljes száradását követően alakul ki.

Veszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes

Biztonsági adatok

EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítóintézkedések:P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: További jelölési, illetve feliratozási kötelezettség: Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges. Veszélyes áruk szállítása a 2013. évi CX. törvény szerint. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.


Színek

  • Bársony

További termékkategóriák