Kiszerelések

Különleges minőségű, kiváló időjárás állóságú, rendkívül kiadós, színtartó termék. Bevonata tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő.

Felületi megjelenés matt, fehér
Száradási idő 20°C-on: kb. 4 óra
Átfesthetőség 20°C-on: kb. 4 óra
Tárolás 5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi 24 hónapig
Alkalmazás szórással, hengerezéssel, ecseteléssel
Javasolt rétegszám 2-3 réteg
Higítás max. 5% vízzel
Kiadósság 1,5-2 m2/liter, 2 rétegben, a felület minőségétől fügőően

Alkalmazási terület

Épülethomlokzatok, egyéb kül- és beltéri vakolt-, beton- és gipszfelületek festésére alkalmas.

Alkalmazás

szórással, hengerezéssel, ecseteléssel

Felhasználás

A festendő felületeknek tisztának, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A táskásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. A gletteléshez ajánljuk a Corso külső glettanyagot. Új felületek festésénél, valamint a megfelelően kijavított, glettelt régi felületek megerősítésére, és a szívóképesség kiegyenlítésére alkalmazzunk Inntaler diszperziós mélyalapozót. A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a festést az Inntaler homlokzat diszperziós falfestékkel a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással történhet 2-3 rétegben. A rétegek felhordása között biztosítsunk megfelelő - kb. 4 óra - száradási időt. A festék kiadósságát nagy mértékben befolyásolja a felület minősége. Festeni +5°C és +30°C közötti levegő- és falhőmérséklet mellett lehet. Tűző napon, esőben illetve erősen párás időben kerüljük a festék felhordását. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Választék

A POLI-FARBE, NCS, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján rendelhető. Egyedi színek beállítása külön egyeztetés szerint. 2, 4, 8, 15 és 16 literes műanyag

Veszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes!

Biztonsági adatok

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A festék száraz filmbevonatot tartósító komponenseket tartalmaz: Karbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid (CAS: 34123-59-6); 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (CAS: 55406-53-6); Terbutrin (CAS: 886-50-0). A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Szakvélemény

MERTCONTROL 04719/96


Színek

 • citromsárga I.
 • citromsárga II.
 • citromsárga III.
 • napsárga I.
 • napsárga II.
 • napsárga III.
 • kanárisárga I.
 • kanárisárga II.
 • kanárisárga III.
 • okker I.
 • okker II.
 • okker III.
 • mandarin l.
 • mandarin II.
 • mandarin III.
 • narancs I.
 • narancs II.
 • narancs III.
 • korall I.
 • korall II.
 • korall III.
 • vörös I.
 • vörös II.
 • vörös III.
 • terrakotta I.
 • terrakotta II.
 • terrakotta III.
 • téglavörös I.
 • téglavörös II.
 • téglavörös III.
 • gesztenye I.
 • gesztenye II.
 • gesztenye III.
 • barack I.
 • barack II.
 • barack III.
 • krómzöld I.
 • krómzöld II.
 • krómzöld III.
 • kobaltzöld I.
 • kobaltzöld II.
 • kobaltzöld III.
 • kobaltkék I.
 • kobaltkék II.
 • kobaltkék III.
 • ultramarinkék I.
 • ultramarinkék II.
 • ultramarinkék III.
 • antracit I.
 • antracit II.
 • antracit III.
 • mustársárga I.
 • mustársárga II.
 • mustársárga III.
 • oxidbarna I.
 • oxidbarna II.
 • oxidbarna III.

További termékkategóriák