Kiszerelések

A Policolor hengerelhető vakolat magas minőségű, gazdaságos felhasználású, kültérre és beltérre egyaránt alkalmazható durva őrleményt tartalmazó, algásodásmentes, kiváló időjárás állósággal, pára- és légáteresztő képességgel rendelkező felületképző anyag.

Száradási idő 20°C-on 6-12 óra 0,6-0,7 kg/m² kiadósság esetén.
Tárolás 5 - 25 °C hőmérsékleten. Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 24 hónapig
Alkalmazás henger, rozsdamentes glettvas, szórás
Javasolt rétegszám 1 réteg
Higítás nem javasolt
Kiadósság 0,6 - 0,7 kg/m2 hengerrel, rozsdamentes glettvassal felhordva

Alkalmazási terület

Épülethomlokzatok, egyéb kül- és beltéri legalább 28 napos vakolt-, beton-, cement és gipszfelületek bevonására alkalmas.

Alkalmazás

henger, rozsdamentes glettvas, szórás

Felhasználás

Az alapfelületnek száraznak, tisztának, portól és olajtól mentesnek, a Policolor hengerel-hető vakolat fogadására alkalmasnak kell lennie. A laza, táskásodó, nem hordképes részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani, a hibákat ki kell javítani. Az alapfelület megerősítésére, a szívóképesség ki-egyenlítésére első rétegben Inntaler diszperziós mélyalapozót kell használni. Második rétegként a Policolor hengerelhető vakolat színével azonos, vagy hasonló árnyalatra színezett Policolor vékonyvakolat alapozóval kell alapozni. Ez megkönnyíti a hengerelhető vakolat felhordását, és biztosítja az egyenletes színű felület kialakítását. A vakolatot a használat előtt gondosan fel kell keverni. Házilagos színezés esetén javasoljuk az összefüggő felületen felhordásra kerülő anyag egy mennyiségben történő beszínezését. Gépi színezés esetén a Poli-Farbe KolorBox színkeverő rendszerben több ezer árnyalat áll rendelkezésre. A Policolor hen-gerelhető vakolat felhordását hengerrel célszerű végezni, majd a durván bevont felületet rozsdamentes glettvassal vakolat szemcsenagyság vastagságában ki kell simítani. Ezzel egyszerűen biztosítható a szük-séges rétegvastagság, egyenletes kiadósság. Ezt követően a nedves vakolaton annak formázására alkalmas szerszámmal (hengerrel, spaklival stb.) kialakítható a struktúra. A kizárólag hengerrel kialakított felületen a kiadósság és a struktúra a kivitelezéstől függ. A festést 5-30°C hőmérséklet tartományban lehet végezni a munkafelület hőmérsékletének figyelembe vételével. Kerülni kell a tűző napon, esőben, illetve erősen párás időben történő kivitelezést. Az egyes rétegek felhordása között biztosítani kell az előírt száradási időket. A festés közben és követően a szerszámokat vízzel lehet elmosni. A megszáradt vakolat mechanikai úton, vagy agresszív oldószerrel (pl. nitrohígító) távolítható el. A Policolor hengerelhető vakolattal bevont felület a kialakított struktúra megtartása mellett a későbbiekben átfesthető Inntaler, vagy Poli-Farbe diszperziós homlokzatfestékkel.

Összetétel

Kötőanyag, pigment, márványőrlemény, adalékok, víz.

Tulajdonságok

A Policolor hengerelhető vakolat magas minőségű, gazdaságos felhasználású, kültérre és beltérre egyaránt alkalmazható durva őrleményt tartalmazó kiváló időjárásállósággal, pára- és légáteresztő képességgel rendelkező felületképző anyag. A Policolor hengerelhető vakolat fehér a világos és középerős, a bázis a középerős és sötét színekre színezhető a Poli-Farbe KolorBox színező rendszerben. A fehér jól színezhető a kültéri használatra is alkalmas színezőpasztákkal, legfeljebb 3 %-ban adagolva. A bázis színezés nélkül nem alkalmas a használatra.

Választék

Kiszerelés: 15 kg Szemcseméret; 0,2 - 0,5 mm

Veszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes

Biztonsági adatok

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazo-lin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A festék száraz fi lmbevonatot tartósító biocid terméket tartalmaz, melynek hatóanyagai: Karbendazim (CAS: 10605-21-7); 3-(4-izopropil-fenil)-1,1-dimetil-karbamid (CAS: 34123-59-6); 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (CAS: 55406-53-6); Terbutrin (CAS: 886-50-0). A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

További termékkategóriák