A PraktiColor diszperziós homlokzati nemesvakolat könnyen felhordható, lég- és páraáteresztő, elpiszkolódásra, kevéssé hajlamos, nem repedezik. A vakolattal különböző szemcseméretű, kapart, vagy gördülőszemcsés struktúrájú felület alakítható ki. A fehér változat önmagában, vagy világos árnyalatokra színezve alkalmazható. A színtelen bázis változat színezés nélkül nem alkalmas a használatra, a közepes és mély színárnyalatok előállítására szolgál.

Felületi megjelenés matt, rusztikus, fehér és színes
Száradási idő 20˚C-on kb. 24 óra, normál páratartalom mellett
Tárolás 10-25˚C hőmérsékleten. Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban 24 hónapig
Alkalmazás rozsdamentes acélsimítóval, szórással
Higítás nem szükséges
Kiadósság a felületminőség, valamint a felhordás technikájának függvényében

Alkalmazási terület

A fehér változat önmagában, vagy világos árnyalatokra színezve alkalmazható. A színtelen bázis változasa színezés nélkül nem alkalmas a használatra, a közepes és mély színárnyalatok előállítására szolgál. Keresse a szemcseméret, a struktúra és a színezhetőség azonosítására szolgáló címkét! .

Alkalmazás

rozsdamentes acélsimítóval, szórással

Felhasználás

Simított vakolatra vagy homlokzati hőszigetelő rendszer zárórétegeként. Az alapfelületnek tisztának, száraznak kell lennie. A port és a laza, málló részeket el kell távolítani a felületről. Hőszigetelő rendszer kialakításakor elegendő a PraktiColor vékonyvakolat alapozó használata, azonban egyéb, porózus, szívóképes alapon elsőrétegben diszperziós mélyalapozó használata is javasolt. Ezt követően hordjuk fel a nemesvakolat színével azonos vagy hasonló színű PraktiColor vékonyvakolat alapozót. Az alapozó száradása után hordjuk fel a vakolatot a kiválasztott struktúrának megfelelő módszerrel. Használat előtt a vakolatot alaposan fel kell keverni. Összefüggő felület bevonása során azonos gyártásból származó vakolat használata javasolt. A különböző gyártásból származó vakolatokat homogenizálni kell a teljes színazonosság biztosítására. A felhordást a szemcseméretnek megfelelő vastagságban végezzük rozsdamentes acélsimítóval. A kiválasztott struktúrát a felhordási körülményektől függően, megfelelő pihentetést követően a még nedves vakolaton alakítjuk ki műanyag simítóval. Egybefüggő felületeken a vakolat felhordását folyamatosan, egy munkafolyamatban végezzük úgy, hogy a korábban felhordott anyag a régivel egybedolgozható legyen. Ezzel elkerülhető a nem megfelelő toldás miatt kialakuló esztétikai hiba, egyenetlen struktúra. A szerszámokat a munkavégzés során időről-időre, valamint azt követően tisztítsuk meg vízzel. Hőszigetelő rendszer kialakítása során a sötétebb színű nemesvakolatot csak kis felületen javasolt alkalmazni, mert ez a felület túlzott felmelegedését idézi elő, lerövidítve hőszigetelő rendszer élettartamát. Felhasználható +5˚C és +25˚C között. Tűző napon, esőben, erősen párás, vagy szeles időben kerüljük a vakolat felhordását. Munkavégzés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt vakolat csak agresszív oldószerrel (pl.: nitrohígító) távolítható el. Ha a felület hőmérséklete +5˚C alá csökken a száradási - kötési folyamat lelassul, több napot is igénybe vehet. A száradás során a felületet megfelelően (pl. takarással) védeni kell a környezet hatásaitól, a közvetlen csapadéktól, a párakondenzációtól, mivel ezek a bevonat lemosódását idézhetik elő.

Összetétel

víz, finom és durva mészkőőrlemény, pigment, műanyag diszperzió, adalékok

Veszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes.

Biztonsági adatok

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. A festék száraz fi lmbevonatot tartósító biocid terméket tartalmaz, melynek hatóanyagai: Diuron (CAS: 330-54-1); Karbendazim (CAS: 10605-21-7); 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS: 26530-20-1). A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Szakvélemény

A-132/2014 NMÉ

További termékkategóriák