Használatával csökken a felület szívóképessége és növekszik a vakolat tapadása. Beszínezve tökéletessé teszi a következő réteg fedését.

Száradási idő 6-12 óra (20 °C-on)
Átfesthetőség 6-12 óra (20 °C-on)
Tárolás 5–25 °C hőmérsékleten. Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 24 hónapig
Alkalmazás ecsettel, hengerrel.
Javasolt rétegszám 1 réteg
Higítás nem megengedett
Kiadósság 5-6 m2/liter

Alkalmazási terület

PraktiColor® diszperziós nemes vakolathoz és PraktiColor® hőszigetelő rendszerhez ajánlott a tökéletes bevonat kialakítása érdekében.

Alkalmazás

ecsettel, hengerrel.

Felhasználás

PraktiColor® hőszigetelő rendszernél a készre csiszolt, tiszta és pormentes beágyazó rétegre kell hígítás nélkül felfesteni. Majd 6-12 óra száradás után (hőmérséklettől függően) a nemesvakolat felhordható. PraktiColor® diszperziós nemesvakolat használata esetén a megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta és pormentes felületre a következő rétegrend kialakítása javasolt: - 1 réteg INNTALER diszperziós mélyalapozó (szükség esetén), - 1 réteg PraktiColor® vékonyvakolat alapozó, - 1 réteg PraktiColor® homlokzati nemesvakolat, a termékre vonatkozó felhasználási utasítás szerint. Az alapozót alapos felkeverést követően hígítás nélkül kell felfesteni. A felhordás után a hőmérséklettől függően 6-12 óra száradási időt kell biztosítani. 5 °C alatt festést nem szabad végezni. Színes vakolat esetén az alapozót is a vakolatszínéhez hasonló, vagy azonos színre kell beszínezni. A termék színezve is rendelhető. Alapozás után a szerszámok vízzel azonnal elmoshatók, a megszáradt alapozó maradványok csak agresszív oldószerrel távolíthatóak el.

Összetétel

víz mészkőliszt, kötőanyag, pigment, adalékok

Veszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes

Biztonsági adatok

EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám:247-500-7] 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő szappanos vízzel. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Veszély jelzés

Szakvélemény

A-132/2014 NMÉ

További termékkategóriák